W Parku Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach odbyła się dwunasta już edycja Forum Nowej Gospodarki będącego miejscem spotkań i wymiany doświadczeń liderów nauki, biznesu i administracji. Tym razem, 9 czerwca grono ekspertów dyskutowało o niskiej emisji i wyzwaniach jakie stawia przed nami walka z tym problemem, a także o gospodarce niskoemisyjnej jako szansie dla rozwoju województw śląskiego i małopolskiego.

Więcej

W trakcie XI Forum Nowej Gospodarki, które odbyło się 28 listopada 2016 w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uczestnicy konferencji poruszali temat „energii lokalnej” rozumianej jako lokalne zasoby energetyczne wykorzystywane w sposób efektywny. Osią konferencji były ścieżki tematyczne (Lokalne przedsięwzięcia energetyczne, Transport przyjazny środowisku, Efektywność energetyczna i kogeneracja). Dodatkowo w trakcie konferencji zaprezentowano ogólnopolskie „oddolne” inicjatywny – porozumienia kooperacyjnego klastrów energii oraz klastra na rzecz „elektromobilności”.

Pełen program konferencji, galerię zdjęć oraz wideo stanowiące podsumowanie konferencji mogą Państwa znaleźć na stronie www.forumng.pl w zakładce XI Forum Nowej Gospodarki.

W lipcu 2016 r. z inicjatywy środowisk samorządowych, gospodarczych i akademickich powstał Klaster Energii Zielone Podhale. Współpraca podmiotów zrzeszonych w Klastrze skupia się osiągnięciu celu w postaci radykalnej poprawy stanu środowiska, w tym jakości powietrza, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywanych lokalnie zasobów energetycznych.

Założenie Klastra Energii Zielone Podhale stanowi podstawę do rozpoczęcia i prowadzenia wspólnych działań służących osiąganiu zakładanych celów, w postaci:

  • przeciwstawiania się powstającym zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego oraz opracowywania i wdrażania skutecznych metod zapobiegania negatywnym skutkom zjawisk
  • inicjowania i podejmowania działań, w tym procesów inwestycyjnych, prowadzących do wdrażania najnowszej myśli technologicznej, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych, na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności innowacyjnych modeli wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystaniem dostępnych lokalnie zasobów, z którego będą mogli korzystać Partnerzy, mieszkańcy oraz inne podmioty z regionu.

Rolą przedstawicieli Spółki w ramach klastra jest pełnienie funkcji doradczej w zakresie prawnym i finansowych. Konsultacje finansowe skupiają się przede wszystkim na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE pochodzących z bieżącej perspektywy, z kolei doradztwo prawne obejmuje konsultacje aspektów formalno-prawnych planowanych przedsięwzięć

baner 1000 x 1000Już po raz piąty na Śląsku, a dziesiąty w ogóle, liderzy gospodarki, nauki i administracji  spotkają się w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum, by wspólnie zastanowić się nad konsekwencjami odchodzenia od węgla i transformacji energetycznej Polski Południowej. Przy jubileuszowej edycji Forum 10 czerwca 2016 odbędą się także polsko-niemieckie spotkania przedsiębiorców oraz rodzinny piknik z pokazami naukowymi i występami regionalnych artystów.

Forum Nowej Gospodarki to ponadregionalna inicjatywa skupiająca się na rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce Południowej, organizowana naprzemiennie w Katowicach i Krakowie, we współpracy marszałków województw śląskiego i małopolskiego.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji będzie transformacja energetyki w Polsce Południowej i budowanie miast przyszłości opartych na gospodarce niskoemisyjnej. Forum będzie istotnym elementem budowania społecznego konsensusu oraz debaty poświęconej energetyce prosumenckiej, ograniczaniu zjawiska ubóstwa energetycznego, niskiej emisji i rewitalizacji energetycznej budynków.

Więcej

Przyjdź do nas

Euro InnoPark
ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków
tel. +48 12 431 00 77
fax. +48 12 426 26 80